:תיאורי מקרה

04-9123654

מתחם תחנת הדלק דור אלון, החרושת 17, כרמיאל